FORMULARZ KONTAKTOWY

I. Administratorem Danych Osobowych jest Kozielska Develepment Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowogrodzka 50 lok. 410, 00-695 Warszawa (dalej jako „Spółka”).
II. Dane do kontaktu z osobą odpowiedzialną za dane osobowe możliwy jest pod adresem: Kozielska Development sp zoo sp. k.
III. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą formularza kontaktowego wiadomość, a w przypadku zaznaczenia odpowiedniej zgody, również w celu przekazywania informacji handlowych przez Spółkę w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru); podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony prawnie interes Spółki jako administratora w postaci odpowiedzi na wiadomość skierowaną do Spółki i – w przypadku zgody na przekazanie informacji handlowej – w postaci marketingu własnego.
IV. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
V. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
VI. Podanie danych jest dobrowolne.
VII. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji podjętej w wyniku otrzymanej za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomości, a w przypadku zaznaczenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – do czasu złożenia sprzeciwu.